Services

We love what we do. We are a full-service design & development company focused on solutions to fit your & your customers needs.

photodune-4352247-drawing-website-l

Web Application

เราบริการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ OpenSource ทั้งหมดซึ่งมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกสำหรับ Web Content ของลูกค้า มุ่งเน้นเปิดช่องทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าสู่ตลาดออนไลน์ที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

Mobile Application

เราบริการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่นพื้นฐานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Android และ iOS เชื่อมต่อ Web Application ของคุณเข้ากับ Mobile Application อย่างลงตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ระบบของลูกค้ามีความสมบูรณ์แบบใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ชัดเจนตรงตามความต้องการ

Search Engine Optimization (SEO)

เราบริการพัฒนาระบบด้วยโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์ที่รองรับการทำ SEO อย่างสมบูรณ์แบบ ให้เว็บไซต์คุณติดอันดับได้ง่ายกว่าเว็บไซต์คู่แข่ง ช่วยลูกค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหลักและดำเนินการให้แบบครบวงจร

Online Marketing

เราบริการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเข้าครอบครองส่วนแบ่งท่างการตลาดให้มีอัตราสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าตลาดออนไลน์ในประเทศไทยสูงกว่าแสนล้านบาท ด้วยการวางแผนการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิตสื่อและนำออกเผยแพร่ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เรามี

IT Consulting

เราบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทิ้งสิ้น โดยวิเคราะห์และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ผลลัพธ์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ให้แก่องค์กรฟรีเมื่อใช้บริการกับเรา

Multimedia Creation

เราบริการสร้างสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์พื้นฐาน เช่น Banner, Advertisment video และ Graphic ต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า

API Services

บริการจัดทำศูนย์บริการข้อมูลแนว API (Application Programming Interface) หรือที่เรียกว่า ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบ (Language-independent API) ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใด ๆ ให้บริการส่ง รับข้อมูลจาก Applications ขององค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภา่พโดย Returns เป็น JSON Language

Web Content Management

เราให้บริการดูแลระบบ อัพเดทข้อมูลให้เว็บไซต์หรือแฟนเพจของคุณมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้น

Web Design

ออกแบบเวบไซท์ และ แอพลิเคชั่น มาตรฐานสากล ทั้งแบบธรรมดาและ responsive โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และ งานดีไซด์ฮิตติดเทรน

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!