About Us

About Us Blue Marker

BANAZE IT Consulting Team เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ และการทำการตลาดบนเครืออินเทอร์เน็ต ด้วยความสามารถที่ผสมกลมกลืนอย่างลงตัว จึงเปิดเป็นทีม IT Consulting ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งนั้น มุ่งเน้นที่การร่วมมือกันสร้างและพัฒนาระบบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบออนไลน์ทั่วไปโดยก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริการต่าง ๆ ทั้งด้านบันเทิง การอำนวยความสะดวก และการให้ความรู้ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บริการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาพร้อมดูแลเรื่องการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่องค์กรที่มีความสนใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ดังนี้

 1. ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
 2. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 3. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ตลอดเวลาไม่มีการหยุด และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก
 4. ช่วยขยายธุรกิจ เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือสำนักงาน เปิดตัวสู่สากลทั่วโลก
 5. สามารถให้บริการต่างๆ ของธุรกิจหรือองค์กรแบบออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
 6. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กร บริษัท และธุรกิจต่าง ๆ
 7. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง สำหรับความต้องการที่จะมีเว็บไซต์
 8. เป็นการยกระดับมาตรฐานการซื้อขายขององค์กร

เรามีศักยภาพและความสามารถในการบริการ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์หลากหลายประเภท ได้แก่

 1. เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal website) เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัว การศึกษา การงาน ความสนใจ
 2. เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า (Promotional website) เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ เพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย ในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า ราคาและการบริการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันตลาดประเภทนี้กำลังใช้กันมากขึ้น
 3. เว็บไซต์ที่เสนอข่าวประจำวัน (Current website) เป็นเว็บที่เสนอข้อมูลประเภทข่าว ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นประจำวัน เช่น เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล (Share Information website) เป็นเว็บที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกลุ่มสนใจ
 5. เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อ (Persuasive website) เป็นเว็บที่เชิญชวนหรือชักนำให้เห็นคล้อยตามในเรื่องที่ผู้สร้างต้องการ
 6. เว็บไซต์เพื่อการสอน (Instructional website) เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเป็นการสอนโดยเฉพาะเป็นรายวิชา (Course) อาจแยกย่อยเป็นหัวเรื่องเรื่องย่อยๆ ก็ได้ สำหรับเว็บไซต์ประเภทนี้จะจำกัดผู้ใช้เฉพาะราย
 7. เว็บไซต์ที่จำกัดเฉพาะสมาชิก (Registrational website) เป็นเว็บไซต์ที่บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ผู้ที่จะใช้ต้องลงทะเบียนตามราคาที่กำหนดโดยบัตรเครดิต หรือผ่านธนาคาร ผู้ให้บริการจึงจะให้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน แต่การขายสินค้าหรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์เหล่านี้ จะเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยมีตัวอย่างสินค้าหรือบริการให้ศึกษาบางส่วนจนพอใจ
 8. เว็บไซต์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ เรามีขีดความสามารถพอในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการทุกองค์กร

Vision

เรามุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่สนับสนุนแอพลิเคชั่นและการตลาดบนอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของไทย

Mission

 • เราจะมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่จะสนับสนุนแอพลิเคชั่นและการตลาดออนไลน์บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อผลักดันให้วิสัยทัศน์เป็นจริง
 • เราจะมุ่งมั่นส่งเสริมธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ครองส่วนแบ่งการตลาดบนโลกออนไลน์ได้จนถึงระดับที่ต้องการ ด้วยบริการที่มีคุณภาพที่สุด
 • เราจะเป็นผู้ให้บริการที่มียอดใช้บริการกว่า 50% ของผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งหมดภายใน 3 ปี

Goal

 1. ลดภาระการพัฒนาระบบลง 50% ภายใน 3 ปีและใช้ Auto System แทนที่
 2. เพิ่มนักพัฒนาที่มีคุณภาพเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ 100%
 3. พัฒนาทีมและองค์กรให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
 4. พัฒนาบริการและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!