The Information Technology Consulting and Development

Our Services


Web Application

เราบริการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ OpenSource ทั้งหมดซึ่งมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกสำหรับ Web Content ของลูกค้า มุ่งเน้นเปิดช่องทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าสู่ตลาดออนไลน์ที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

Mobile Application

เราบริการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่นพื้นฐานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Android และ iOS เชื่อมต่อ Web Application ของคุณเข้า